Rejestracja:
tel.: +48 22-266-04-17
lub +48 22-863-90-69
tel. kom. 790-267-888
e-mail: info@cityclinic.pl

Logopedia

Profesjonalna pomoc, konsultacje oraz dostosowana do potrzeb pacjentów terapia

Wszystkie usługi

Diagnostyka i leczenie ambulatoryjne

Diagnoza logopedyczna zajmuje 3-4 spotkania, obejmujące:

 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu logopedycznego
 • ocenę systemu językowego, artykulacji, przebiegu funkcji prymarnych i warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej w oparciu o materiał obrazkowo – językowy i obserwację kliniczną w swobodnej zabawie
 • orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego

Do postawienia rzetelnej diagnozy logopedycznej potrzebne mogą być dodatkowe konsultacje u innych specjalistów (np. badanie słuchu, ocena psychologa, fizjoterapeuty, laryngologa, neurologa).

W przypadku najmłodszych pacjentów badanie logopedyczne będzie obejmowało, oprócz wywiadu, ocenę odruchów oralnych, sposobu poboru pokarmu i przebiegu funkcji prymarnych.

Po przeprowadzeniu obserwacji i sformułowaniu diagnozy, specjalista przekazuje pacjentowi informację dotyczącą  zalecanego zakresu i częstotliwości terapii logopedycznej, a także pisemną dokumentację z przeprowadzonych spotkań. Program terapii logopedycznej jest opracowywany indywidualnie dla każdego pacjenta. W jej zakres wchodzą między innymi:

 • terapia miofunkcjonalna – usprawnienie narządów aparatu oro- facjalnego i korekcja przebiegu funkcji prymarnych,
 • wywołanie i utrwalanie głosek,
 • rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych,
 • praca nad rozwojem umiejętności poznawczych, koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji słuchowej.

Nasi specjaliści

Jak leczymy

Logopeda/ neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią:

 • wad artykulacyjnych i zaburzeń funkcji w obrębie sfery oro – facjalnej (oddychania, żucia, połykania)
 • dzieci z trudnościami w poborze pokarmu, rozszerzaniem diety, wybiórczością pokarmową
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • niepłynności mowy
 • komunikacji dzieci w przebiegu zaburzeń i wyzwań rozwojowych, m. in. spektrum autyzmu, obciążonym wywiadem okołoporodowym
 • zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego: afazją, dyzartrią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, apraksją

Do pierwszej wizyty u logopedy warto się przygotować. Specjaliście mogą być potrzebne:

 • dokumentacja medyczna i opinie specjalistów, np. książeczka zdrowia, wyniki badań słuchu, obrazowych i funkcjonalnych badań neurologicznych, dotychczasowa dokumentacja logopedyczna/ fizjoterapeutyczna/ psychologiczna
 • ulubione produkty spożywcze/ napoje dziecka w celu oceny funkcji gryzienia, żucia, połykania
 • informacje dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju psychoruchowego dziecka
 • zdjęcia/ nagrania niepokojących objawów (zdarza się, że dziecko nie zaprezentuje ich podczas jednego spotkania)

Konsultacja logopedyczna polega na:

 • rozmowie z opiekunami (zebraniu wstępnego wywiadu logopedycznego dotyczącego okresu prenatalnego, porodu, rozwoju psychoruchowego)
 • obserwacji i ocenie umiejętności językowych i komunikacyjnych pacjenta w swobodnej zabawie lub zorganizowanych przy stoliku zadaniach
 • postawieniu hipotezy dotyczącej zaobserwowanych trudności i ich przyczyny, a także przekazaniu zaleceń dotyczących dalszego postępowania
 • profilaktyce: edukowaniu w zakresie wspomagania rozwoju komunikacji, artykulacji, przebiegu funkcji prymarnych

Nasi specjaliści

Odwiedź nas

 • ul. Popularna 62A
  02-473 Warszawa

 • Godziny otwarcia:
  pn-pt od 08:00-21:00, sob od 09:00-15:00, , Konto bankowe: , BNP PARIBAS 05 2030 0045 1110 0000 0165 5320

Umów wizytę