Rejestracja:
tel.: +48 22-266-04-17
lub +48 22-863-90-69
tel. kom. 790-267-888
e-mail: info@cityclinic.pl

Regulamin zamawiania wizyt

Regulamin korzystania z „Systemu rezerwacji wizyt on-line” w City Clinic

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem systemu rezerwacji wizyt on-line i stroną sprawującą nadzór nad jego działaniem jest City Clinic Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Popularna 62A,, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000325982, NIP: 5222915808, REGON: 141780218,2.
 2. Celem systemu jest ułatwienie Pacjentom dostępu do usług City Clinic. Poprzez system można zapisać się na wszystkie konsultacje specjalistyczne lub odwołać umówione wcześniej wizyty.
 3. Zalogowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym na komunikacje droga elektroniczną na podany adres e-mail oraz na podany numer telefonu przy pomocy SMSów a także za pomocą połączeń telefonicznych.
 4. Podanie danych: adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego, jest niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line i ma charakter dobrowolny,
 5. Osoby udostępniającym dane City Clinic mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

§2

Dostęp i korzystanie z systemu rezerwacji wizyt on-line. 

 1. Osoby które ukończyły 16 lat mają prawo do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line City Clinic. Rezerwacji dla pacjentów poniżej 16 r.ż. może dokonać rodzic lub opiekun prawny.
 1. Pacjenci niepełnoletni są zobowiązani do przybycia na konsultację/badanie z opiekunem prawnym.
 2. Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda wymaganych w formularzy on line danych i/lub nie potwierdzi akceptacji niniejszego regulaminu
 3. Pacjenci posiadający ubezpieczenie kosztów leczenie we współpracujących z City Clinic towarzystwach są obowiązani do zgodnej z regułami danego towarzystwa autoryzacji uprawnień w taki sposób aby w terminie wizyty ich uprawnienia do korzystania ze świadczeń finansowanych przez ubezpieczyciela nie budziło wątpliwości.
 4. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest wyświetlenie w systemie podsumowującej strony dotyczącej wizyty i ostateczna akceptacja jej kryteriów przez pacjenta. W momencie potwierdzenia kryteriów wizyty dokonuje się wpis na grafik przyjęć City Clinic.

§3 

Potwierdzanie i odwoływanie wizyt zarezerwowanych przy pomocy systemu rezerwacji wizyt on-line. 

 1. W dniu poprzedzającym wizytę, na podany numer telefonu komórkowego pacjent lub jego opiekun prawny otrzymuje wiadomość SMS przypominającą o wizycie. Pacjent lub jego opiekun prawny jest obowiązany do potwierdzenia wizyty smsem zwrotnym w dniu jego otrzymania. Wizyty nie potwierdzone są anulowane bez powiadomienia o tym fakcie pacjenta lub jego opiekuna.
 2. Brak wiadomości SMS przypominającej o wizycie nie jest równoznaczny z odwołaniem wizyty. O ewentualnych zmianach pacjent jest informowany telefonicznie przez pracowników City Clinic.
 3. Pacjent lub jego opiekun prawny w każdym przypadku może odwołać zarezerwowaną wizytę. Odwołanie wizyty możliwe jest za pośrednictwem systemu rezerwacji on-line lub telefonicznie, jednak nie później niż na 3 godziny przed zarezerwowanym terminem. Za wizyty potwierdzone sms zwrotnym i nie odwołane, na które pacjent się nie zgłosi, City Clinic ma prawo pobrać opłatę w wysokości 50% ceny takiej wizyty obowiązującej w dniu rezerwacji.

§5

Reklamacje i uwagi

 1. Reklamację dotyczącą systemu rezerwacji wizyt on-line można zgłaszać telefonicznie pod numerami telefonów (22) 863 90 69 lub 790 267 888 w godzinach pracy City Clinic, oraz drogą elektroniczną na adres rejestracja@cityclinic.pl
 2. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line należy przesyłać  droga elektroniczną  pod adres e-mail: rejestracja@cityclinic.pl

Warszawa, 28.04.2016

Odwiedź nas

 • ul. Popularna 62A
  02-473 Warszawa

 • Godziny otwarcia:
  pn-pt od 08:00-21:00, sob od 09:00-15:00, , Konto bankowe: , BNP PARIBAS 05 2030 0045 1110 0000 0165 5320

Umów wizytę