Rejestracja:
tel.: +48 22-266-04-17
lub +48 22-863-90-69
tel. kom. 790-267-888
e-mail: info@cityclinic.pl

Aktualności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych naszych pacjentów

Szanowni Pacjenci,

Dostosowując się do wchodzących w życie 25 maja 2018 roku  nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych chcielibyśmy poinformować Panią/Pana, że jako Administrator Danych Osobowych przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji świadczeń medycznych.

Chcemy także poinformować, że dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych które przetwarzamy. Poniżej znajdziecie Państwo  klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe.

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest spółka City Clinic Sp. z o.o. ul. Popularna 62A 02-473 Warszawa
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych(IOD). Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem mailowym IOD@cityclinic.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją statutowych działań placówki medycznej a w szczególności:
  1. umawiania i potwierdzania terminów świadczeń medycznych udzielanych w naszej klinice
  2. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej
  3. wydawania skierowań i orzeczeń i innych dokumentów dotyczących Państwa zdrowia na co nie jest konieczna zgoda osoby której dane dotyczą
 1. Dane mogą być przekazywane:
  1. naszym partnerom w zakresie niezbędnym dla udzielania, i uzyskiwania rozliczania świadczeń medycznych
  2. uprawnionym instytucjom w zakresie określonym odrębnymi przepisami dotyczącymi :
   1. udzielania świadczeń medycznych,
   2. orzekania o stanie zdrowia,
   3. ubezpieczeń społecznych i zdrowia publicznego
 1. Dane osobowe, mogą być przez nas przetwarzane w celach innych niż opisane w pkt. 3 i 4 wyłącznie jeśli dodatkowo wyrażą Państwo dobrowolną zgodę.  W siedzibie kliniki dostępny jest formularz w którym możecie Państwo  udzielić dodatkowej zgody na takie przetwarzanie.
 2. Dane będą przetwarzane co najmniej przez okres czasu wymagany przepisami szczegółowymi dotyczącymi archiwizacji dokumentacji medycznej
 3. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w celach wyszczególnionych w ma prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania o ile nie narusza to obowiązków Administratora wynikającego z odrębnych przepisów
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, lub wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie w celach innych niż wskazane w pkt. 3 i 4 jeśli była udzielona, przy czym cofnięcie to nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. uzyskania kopii danych posiadanych przez administratora
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator jest uprawniony do ujawnienia administrowanych danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, policja), w przypadkach wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

Odwiedź nas

 • ul. Popularna 62A
  02-473 Warszawa

 • Godziny otwarcia:
  pn-pt od 08:00-21:00, sob od 09:00-15:00, , Konto bankowe: , BNP PARIBAS 05 2030 0045 1110 0000 0165 5320

Umów wizytę